[unable to retrieve full-text content]


Làng trồng lác (cói) dệt chiếu Long Can (Cần Đước, Long An) có lịch sử hơn nửa thế kỷ với khoảng 100 hecta, bình quân một hecta nông dân thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.