[unable to retrieve full-text content]


Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Y tế cho rằng trong các chỉ số CPI, giá thuốc đứng hàng thứ 9-10, tức là không có sự gia tăng đột biến.