[unable to retrieve full-text content]


Người dân vùng núi Quảng Nam leo lên cây gỗ chò cổ thụ cao vài chục mét hái nấm ký sinh ở thân cây mang về bán thu tiền triệu.