[unable to retrieve full-text content]


Theo Sở Nông nghiệp Kon Tum, có 28 lồng cá của 6 hộ dân nuôi trong hồ thủy điện Plei Krông bị chết, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.