[unable to retrieve full-text content]


Những bức tranh xuất sắc nhất được chọn thể hiện ở dự án thay áo mới cho 10 bức tường ở quận 1 và quận 10.