[unable to retrieve full-text content]


Thấy nhiều người gặp sự cố giữa đường lúc nửa đêm nhưng không được giúp đỡ, các bạn trẻ Sài Gòn đã thành lập nhóm Biệt đội hỗ trợ SOS.