[unable to retrieve full-text content]


Gần 40 năm qua, ông Hồ Tấn Phát (62 tuổi, quận 5) hành nghề sửa và lắp ráp xích lô, phương tiện dần vắng bóng trên đường phố Sài Gòn.