[unable to retrieve full-text content]


Học sinh Trường tiểu học dân tộc nội trú Mường Lói (Điện Biên) vượt suối đến điểm trường nhận lớp trước ngày khai giảng năm học mới.