[unable to retrieve full-text content]


Chợ cá di động Bến Nôm nhộn nhịp ngay trên lòng hồ Trị An (Đồng Nai) từ khi mặt trời chưa lên.