[unable to retrieve full-text content]


Có giá từ 500 đến hàng chục triệu đồng, thằn lằn da báo đang trở thành thú cưng lạ cho nhiều bạn trẻ.