[unable to retrieve full-text content]


Dự tính có 3 phương án xử lý đường Nguyễn Hữu Cảnh với kinh phí từ 126 tỷ đến gần 330 tỷ đồng.