[unable to retrieve full-text content]


5 tuyến metro và một dự án đường sắt monorail TP kêu gọi đầu tư có tổng vốn hơn 252.000 tỷ đồng.