[unable to retrieve full-text content]


Ông Lê Ngọc Sang (gần 70 tuổi, ở TP Vũng Tàu) bám trụ vỉa hè kiếm sống bằng viết đơn thuê cho những người ít học.