[unable to retrieve full-text content]


TP vừa thí điểm lắp bảng điện tử cập nhật thông tin các tuyến xe buýt, thời gian cũng như khoảng cách giữa xe gần nhất.