Tag archives for bộ - Page 3

Huế sắp mở thêm phố đi bộ

Huế sắp mở thêm phố đi bộ

Ngày 12/8, UBND thành phố Huế đã thống nhất phương án xây dựng phố đi bộ ở phường Phú Hội để phát triển du lịch; bắt đầu triển khai vào...Read more