Những năm gần đây, cây keo tràm đem lại giá trị kinh tế cao, nhiều người dân ở xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đã mang cưa...Read more